Thu
Thu
Thu
Thu

Beaufort West, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Prince Albert, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Laingsburg, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Thursday°C

Important numbers

Police023 414 2157
Fire Brigade023 414 8176
Municipality023 414 8100
Hospital023 414 8200
Doctor023 414 2318
Disaster Management023 449 4467
Tourism023 449 1055
Traffic023 415 8100
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Beaufort West, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Prince Albert, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Laingsburg, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 023 414 2157
Fire Brigade 023 414 8176
Municipality 023 414 8100
Hospital 023 414 8200
Doctor 023 414 2318
Disaster Management 023 449 4467
Tourism 023 449 1055
Traffic 023 415 8100

Procurement

SCM NOTICE NO 1: VERHURING VAN GEBOUE - 2018/19

Kennis geskied hiermee dat die Raad van die Sentraal Karoo Distriksmunisipaliteit die onderstaande vakante besigheids perseel te huur aanbied vir die doeleindes van Besigheidsone een (1) soos omskryf in die Skemaregulasies van die Beaufort-Wes Munisipaliteit soos van toepassing op Beaufort-Wes

 

PERSEEL ERFNOMMER GROOTTE m² LIGGINGSADRES

 

1 545 50 m² Donkinstraat 59

 

Last updated: 30/07/2018

SCM NOTICE NO 2: EXTENSION OF IT TENDER

Notice is hereby given of the intention to extend the following contract until 30 June 2019

 

TENDER FOR SUPPORT AND MAINTENANCE OF CENTRAL KAROO DISTRICT MUNICIPALITY IT EQUIPMENT AND SYSTEMS

 

Reason for extension:  The Central Karoo District Municipality has entered into an agreement with the Beaufort West Municipality in sharing of ICT hardware and infrastructure. 

 

Written comments regarding the above to reach the office of the Municipal Manager by 3 August 2019.

 

Last updated: 31/07/2018